Kataloq Teatrlar Teatrlar Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı (343 yer). Azərbaycan milli musiqili komediya janrı 20 -ci əsrin əvvəllərində yaranmışdır. Opera kimi, bu janrın da Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığından sonra yaranmışdır. Onun 1909 -cu ildə yazdığı "Ər və arvad" musiqili komediyasının ilk tamaşası 1910 -cu ildə Bakıda olmuşdur. Sonrakı illərdə Ü.Hacıbəyovun "O olmasın, bu olsun" (1911), "Arşin mal alan" (1913) musiqili komediyaları oynanıldı. İnqilaba qədərki dövrdə həmçinin Z.Hacıbəyovun "Əlli yaşında cavan", "Evliykən subay", M.Kazımovskinin "Molla Cəbi", "Vurhavur" musiqili komediyaları da tamaşaya qoyuldu. Bu komediyalarda məişətdə hökm sürən feodal-patriarxal münasibətlər, ictimai bərabərsizlik, qadın hüquqsuzluğu, rüşvətxorluq, cəhalət və s. ifşa edilirdi. 1938-ci ilə qədər musiqili komediyalar Azərbaycan Opera və Balet Teatrında oynanılırdı. 1938-ci ildə müstəqil Musiqili Komediya Teatrı (azerb. və rus bölmələri ilə) təşkil edildi. 1967-ci ildə teatra Ş,Qurbanovun adı verildi.


Ünvan: Azərbaycan pr., 8
Telefon: (994 12) 493-88-37, 498-49-17
İş vaxtı:Baki Jazz Festi̇valin on beş i̇lli̇k i̇ldönümü üçgünlük televi̇zi̇ya şousu i̇lə qeyd edi̇ləcək

Kendi Dalfer, Şahin Növrəsli, İsfar Sarabski və onların jazz dostları bu il Bakı jazz festivalı 2020-ni AzTv məkanından təqdim edəcəklər.

Macar caz ulduzu Aron Talasın Bakı çıxışı

Şərqi Avropanın ən yaxşı caz pianistlərindən biri Aron Talas, Aron Talas Triosunun tərkibində, 2019 Caz Festivalı səhnəsində çıxış etdi.

20 Oktyabrda məşhur Belçika caz qrupu Giuseppe Millaci & Vogue Trio Bakı Caz Festivalı çərçivəsində seminar və master-klass təqdim etdi

Tədbir Belçika musiqiçiləri ilə ünsiyyətdə fəal iştirak edən azərbaycanlı gənc musiqiçilər tərəfindən böyük maraq oyatdı.

Oktyabrın 14-də Landmarkda Bakı Caz Festivalının mətbuat konfransı keçirildi

Mətbuat konfransı, Qız Qalası yanında açıq konsert, festivalın başlanğıcı, beynəlxalq festival olan gənc ifaçıların "I’m Jazzman" müsabiqəsi, caz festivalı çərçivəsində bir film proqramı mövzularına toxundu

Yeni ulduzlar üçün jazz konkursu

İ am Jazzman adlı gənc ifaçiların beynəlxalq müsabiqəsinin məqsədi gənc jazz musiqiçilərin istedadlarını üzə çıxarılmasıdır.